SẮC MÀU RỰC RỠ CỦA “PHƯỢNG”, BST HÀ LINH THƯ TẠI AVIFW SS 2019

Và Hà Linh Thư đã tặng "Phượng" cho Sài Gòn.

Đừng bỏ qua