BỘ SƯU TẬP CỦA NGUYỄN TIẾN TRUYỂN TẠI AVIFW SS 2019 ĐẦY KỊCH TÍNH

Rực rỡ và ấn tượng, đó là những tính từ dành cho sưu tập của Nguyễn Tiến Truyển, nhà thiết kế kết thúc ngày thứ Hai của AVIFW SS2019.

Đừng bỏ qua