NTK Công Trí và BST mang tên “Cô gái của kẻ lạ và tôi”

NTK Công Trí tiếp tục là NTK mở màn cho Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2016. Á quân Vietnam’s Next Top Model 2016 La Thanh Thanh trong trang phục bó sát đã “thơ thẩn” bước đi những bước catwalk xuất thần với vai trò là first-face của BST mang tên “Cô gái của kẻ lạ và tôi”

Previous Next

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm