Louis Vuitton Men Xuân Hè 2022: Bộ ảnh đặc biệt cùng BTS

Trong trang phục Louis Vuitton Men Xuân Hè 2022, BTS đánh dấu bước tiến lớn khi xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí danh giá

Hiện tượng âm nhạc toàn cầu BTS, đại sứ Louis Vuitton, diện bộ sưu tập Men Xuân Hè 2022. EDITOR (STYLING BY): GQ Korea, Park Na Na & VOGUE Korea, Sohn Eun Young. PHOTOGRAPHER: Kang Hyea Won. CELEBRITY STYLIST: Lee Ha Jung.

BTS truyền tải tinh thần của bộ sưu tập Louis Vuitton Men Xuân Hè 2022 trên bìa Harper’s Bazaar Việt Nam

EDITOR (STYLING BY): GQ Korea, Chun Hee Ran & VOGUE Korea, Sohn Ki Hoh. PHOTOGRAPHER: LESS. STYLIST: Lee Ha Jung. HAIR: Han Som <Bit&Boot>. MAKEUP: Kim Ji Hyun

EDITOR (STYLING BY): GQ Korea, Lee Yeon Ju & VOGUE Korea, Hur Bo Yeon. PHOTOGRAPHER: Jang Duk Hwa. STYLIST: Lee Ha Jung. HAIR: Han Som <Bit&Boot>. MAKEUP: Kim Da Reum

EDITOR (STYLING BY): GQ Korea, Shin Hye Jee & VOGUE Korea, Kim Na Rang. PHOTOGRAPHER: Go Won Tae. STYLIST: Lee Ha Jung. HAIR: Baek Heung Kwon <salon HE:ARTS>. MAKEUP: Choi Si No <SEOULBASE>

EDITOR (STYLING BY): GQ Korea, Kim Yu Jin & VOGUE Korea, Shin Eun Ji. PHOTOGRAPHER: Yoon Ji Yong. STYLIST: Lee Ha Jung. HAIR: Jang Hae In. MAKEUP: Choi Si No <SEOULBASE>

EDITOR (STYLING BY): GQ Korea, Kim Young Jae & VOGUE Korea, Hwang Hye Young. PHOTOGRAPHER: Yoon Song Yi. STYLIST: Lee Ha Jung. HAIR: Han Som <Bit&Boot>. MAKEUP: Kim Da Reum

EDITOR (STYLING BY): GQ Korea, Park Na Na & VOGUE Korea, Cho So Hyun. PHOTOGRAPHER: Ahn Joo Young. STYLIST: Lee Ha Jung. HAIR: Choi Mu Jin <Bit&Boot>. MAKEUP: Kim Da Reum

EDITOR (STYLING BY): GQ Korea, Kim Eun Hee & VOGUE Korea, Sohn Eun Young. PHOTOGRAPHER: Kang Hyea Won. STYLIST: Lee Ha Jung. HAIR: Park Nae Ju <Bit&Boot>. MAKEUP: Kim Da Reum

EDITOR (STYLING BY): GQ Korea, Park Na Na & VOGUE Korea, Sohn Eun Young. PHOTOGRAPHER: Kang Hyea Won. CELEBRITY STYLIST: Lee Ha Jung.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm