Xem show diễn Xuân Hè 2015 RTW của Dior tại Tuần lễ thời trang Paris

  Xem review bộ sưu tập Xuân Hè 2015 RTW của Dior tại đây.

 

Xem review bộ sưu tập Xuân Hè 2015 RTW của Dior tại đây.

Xem thêm