Tư thế và động tác múa của diễn viên tôn vinh vẻ đẹp cơ thể con người

Tư thế và chuyển động duyên dáng của các diễn viên múa có khả năng kích thích người xem cảm nhận và suy tư. Bộ ảnh độc đáo này của nhiếp ảnh gia Jennifer Katzman ca ngợi vẻ đẹp của cơ thể qua việc mô tả các động tác múa.

Bộ ảnh nghiên cứu các động tác múa

Male dancer: Nicholas Ruscica @nicholasruscica.
Female dancer: Frances Lorraine Samson @frances_samson
From The Limón Dance Company @limondance.
From the archives of Nicole Miller @nicolemillernyc.
Photography: Jennifer Katzman @Katzmanphotography.

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm