Elizabeth Arden

Kể từ khi mở salon đầu tiên với cánh cửa đỏ trên đại lộ số 5 New Work, đến nay Elizabeth Arden đã phát triển thành công ty có doanh số 1,3 tỷ đô-la với đa dạng những sản phẩm làm đẹp phân phối tại hơn 100 nước.

Xem thêm