TRANG PHỤC ĐẠO HỒI, NHỮNG TRANG PHỤC HOÀNG GIA BẬC NHẤT

Chúng ta thường nghĩ trang phục đạo Hồi đơn giản và cứng nhắc. Triển lãm Thời trang Đạo Hồi Đương đại tại Bảo tàng de Young, Mỹ, cho thấy một bức tranh khác

Đừng bỏ qua