NGUYỄN MINH CÔNG NGÀY CÀNG LÊN TAY KHI RA MẮT BST THỜI TRANG TRẺ EM VƯỜN CỔ TÍCH

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công ra mắt BST thời trang trẻ em với tuyn, voan và hoa vải đính kết điệu nghệ cho tuần lễ thời trang trẻ em Vietnam Junior Fashion Week 2019

Đừng bỏ qua