Khimia, a spiritual short film by Lidia Estepa

Per Lidia Estepa, Khimia is an allegory, portraying the transformative process of the soul. Through the emblematic ritual that our characters partake in, we find the transmutational force of life, replete with all the potential experiences, lessons, and awakenings of consciousness available to us, once we truly listen. The characters in this film are symbolic beings seemingly out of a collective fable, representing the distinctive facets within an alchemical process of the essential self, including animal nature, eros, spirituality, and creation. In this realm, we navigate the story by submerging ourselves in its infinite non-temporality, that nonetheless returns us to our present moment.

Bộ phim ngắn Khimia miêu tả quá trình biến đổi của tâm hồn. Thông qua nghi lễ mà các nhân vật trải qua, chúng ta tìm thấy sức mạnh để có thể biến đổi cuộc sống – những trải nghiệm, bài học và sự thức tỉnh tiềm tàng về ý thức có sẵn cho chúng ta – một khi chúng ta dành thời gian lắng nghe bản thân. Các nhân vật trong phim này là những sinh vật mang tính biểu tượng bước ra từ truyện ngụ ngôn, đại diện cho các khía cạnh trong một bản thể thiết yếu: bản chất động vật, tình dục, tâm linh và sự sáng tạo. Trong thế giới ấy, chúng ta chi phối câu chuyện bằng cách đắm mình trong tính phi thời gian vô hạn của nó, mà nó xoay vòng và đưa chúng ta trở về thì thực tại.

Total look: Chanel. Gloves: Stylist’s own.

Total look: Chanel. Gloves: Stylist’s own.

Total look: Gucci. Earrings: YSL

Total look: Gucci. Earrings: YSL

Total look Chanel. Necklaces: Stylist’s own.

Men’s look: Sandra Weil, Earrings: Alejandra de Coss. Women’s look: Dress and Shoes: Prada, Underwear: Miu Miu.

Men’s look: Sandra Weil, Earrings: Alejandra de Coss. Women’s look: Dress and Shoes: Prada, Underwear: Miu Miu.

Men’s look: Sandra Weil, Earrings: Alejandra de Coss. Women’s look: Dress and Shoes: Prada, Underwear: Miu Miu.

Total look: The Pack by Campillo

Total Look: Prada, Necklace: Alejandra de Coss, Pants and blazer: The Pack by Campillo, Necklace: Andra Neen, Shoes: Marsèll. Top: Marni, Pants: The Pack by Campillo, Shoes: Tom Ford, Earrings: Andra Neen, Shirt: Gucci, Overshirt & Pants: Carla Fernandez, Boots: Gucci, Earrings: YSL. Total Look: Miu Miu, Necklace: Swarovski, Dress: Gabrielle Vengue, Body: Heron Preston, Bag and shoes: Chanel.

Men’s Look: Pants and blazer: The Pack by Campillo, Necklace: Andra Neen, Shoes: Marsèll. Women’s Look: Miu Miu, Necklace: Swarovski.

**Team Credits**

Directed by Lidia Estepa @lidiaestepa

Executive Producer Azul Crespo, Martin Giudicessi @azulcrespo @martingiu @faunaph

Producer Mariano Cabeza @mariano.cabe
Cinematography Lluis Martí @lluis_marti
Assistant Camera Alexis Porcayo @alexis.porcayo
Gaffer Cristo Dominguez @crisadm81
Production Design Fernanda Contreras @fernandacontrerasr
Set Dresser Silvisabel Fajardo @silvisabel_
Wardrobe Sofia Flores @sofyflorees
Styling Assist Ana Lucía Marban @analumarban
Make Up JuanMa Constantino @juanmacons
Hair Israel Quiroz @israquiroz
AD Karla Liceaga @karla.lice
Location Scouter Igor Rechy @igor_rechy
Production Asssit Ramiro de la Vega @caminante_delcielo & Humberto Cárdenas
Stills Assist Erick Tenorio @ericktedo @spora_rentals

Model Agency Quetarojas @quetarojas
Hattori (Carlo) @carlohott_ Andrea Álvarez @andreaalvarezc_
Angel Brett @angelbrettt & Naoki Takeda @nao.bao.nao
Model Agency New Icon @newiconmodels
Dariana Carmona @itsqnd & Brailin Campuzano @brailin_campuzano
Editor Daniel Balleza @unindigente
Grading Matt Osborne – Company 3 @matt_osborne_color @company_3
Original Music Diego Suarez
Sound Design Silent Track – Emmanuel Romero, Diego Alberto González @silence_track
@emmanuel_ers @chenkz_gnz
Poem & Voice Over Ximena Prieto @ximpri
Post-Production Carina Maldonado @neocema
Title Designer Juano Vieta

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm