Chanel biến sàn diễn Xuân Hè 2017 thành thế giới công nghệ của tương lai

BST Chanel Xuân Hè 2017 Ready-To-Wear là sự hòa trộn cảm hứng cổ điển với hiện đại phóng khoáng trong không gian của một trung tâm dữ liệu khổng lồ mà Karl Lagerfeld đã sáng tạo nên

Previous Next

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm