Xem show diễn Chloé Xuân Hè 2015 RTW tại Tuần lễ thời trang Paris

Show diễn Xuân Hè 2015 RTW có ý nghĩa đặc biệt với thương hiệu Chloé . Nó dành để tưởng niệm nhà sáng lập, bà Gaby Aghion, vừa qua đời trước đó một ngày

 

Xem review bộ sưu tập Chloé Xuân Hè 2015 RTW tại đây.

Xem thêm