Video: show diễn của NTK Thanh Nga (Defined Moment) tại Vietnam International Fashion Week

Người mẫu Hoàng Thùy lại lần nữa chứng tỏ khả năng khi trở thành vedette trong show diễn của Defined Moment với thiết kế đầm đỏ vị lai

 

Xem review bộ sưu tập của Defined Moment tại đây.

Biên tập: Nhi Ong. Quay phim: Anh Tài, Hoàng Hiếu. Dựng phim: Hoàng Hiếu

Xem thêm