Từ điển thời trang: Phong cách thời trang phổ biến (phần 2)

Từ điển thời trang tuần này của Bazaar tiếp tục mang đến cho bạn định nghĩa những kiểu thời trang phổ biến, giúp bạn định hình phong cách ăn mặc cá nhân

phongcachthoitrang

Xem thêm