Thuỷ cung phủ đầy san hô đỏ của Vincent Đoàn trong Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam

Vincent Đoàn dựng thuỷ cung trên sàn catwalk của Vietnam Internation Week

Previous Next

Xem thêm