Topshop

Topshop là thương hiệu thời trang bán lẻ phổ biến nhất nước Anh với 300 cửa hàng trên toàn lãnh thổ và hơn 140 cửa hàng tại các nhiều quốc gia trên thế giới.

Xem thêm