Omega

Omega là thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ cao cấp nổi tiếng với việc được NASA chọn là đồng hồ chính thức đưa vào chương trình du hành không gian và là đồng hồ đầu tiên được đeo trên mặt trăng năm 1960.

Xem thêm