M.A.C

Sản phẩm của Công ty M·A·C ban đầu được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp nhưng bây giờ được bán cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Xem thêm