Guess

Được thành lập vào năm 1981, GUESS khởi đầu là công ty chuyên về đồ Jean sau đó phát triển thành một thương hiệu thành công trên thế giới. Trải qua nhiều năm, hình ảnh của GUESS đã được khắc họa thông qua những chiến dịch quảng cáo sáng tạo và khó quên.

 

 

Xem thêm