Benefit

Hai chị em nhà Ford đã quyết định kinh doanh mỹ phẩm, thành lập nên thương hiệu Benefit với 2,000 cửa hàng tại hơn 30 quốc gia, từ việc…thảy đồng xu.

Xem thêm