BÍ MẬT QUY TRÌNH CHẾ TÁC ĐỒNG HỒ TẠI LA FABRIQUE DU TEMPS LOUIS VUITTON

Quy trình chế tác các cỗ máy thời gian của Louis Vuitton tại La Fabrique du Temps Louis Vuitton mở ra một chương mới trong lịch sử sản xuất đồng hồ thế giới.

Đừng bỏ qua