Thuỷ Nguyễn “lúng liếng” cực duyên trong đêm diễn thứ hai của Vietnam International Fashion Week

Thuỷ Nguyễn chứng tỏ cao tay trong cách giới thiệu miền quê Bắc bộ với khán giả yêu thời trang trong nước và quốc tế

Previous Next

Đừng bỏ qua:

Bình luận