GIỚI NGHỆ SĨ NÔ NỨC THAM DỰ ĐÊM HỘI I AM DIVA VÀ A DIVA YOU AWARDS 2019

Lễ trao giải A DIVA YOU AWARD 2019 đễn ra trong đêm hội I AM DIVA của ca sĩ Thu Minh được nhiều nghệ sĩ và các bạn trẻ nhiệt liệt hưởng ứng.

Đừng bỏ qua