Mỹ phẩm tốt nhất 2014 do giám khảo Cosmo Beauty Awards bình chọn

Những mỹ phẩm tốt nhất 2014 thuộc hạng mục "Ban Giám Khảo Bình Chọn/Judges' Choice Awards" đã được chọn ra tại Cosmopolitan Beauty Awards do tạp chí Cosmopolitan Việt Nam tổ chức

Previous Next

Những mỹ phẩm tốt nhất 2014 thuộc hạng mục Ban Giám Khảo Bình Chọn đã được chọn ra tại Cosmopolitan Beauty Awards do tạp chí Cosmopolitan Việt Nam tổ chức.

Xem thêm