“Coma”. Photo: Mathilde Bresson. Production House: The Gold Horse

"Coma" là một trải nghiệm đặc biệt, trong đó một ngôi sao chổi hiếm lao đến trùng với thời điểm một nhóm bạn đi chơi, dẫn đến sự khám phá sâu sắc về ý thức tập thể ảnh hưởng thế nào đến nhận thức của con người.

Coma. Photo: Mathilde Bresson. Production: The Gold Horse 1 Coma. Photo: Mathilde Bresson. Production: The Gold Horse 2 Coma. Photo: Mathilde Bresson. Production: The Gold Horse 3 Coma. Photo: Mathilde Bresson. Production: The Gold Horse 4 Coma. Photo: Mathilde Bresson. Production: The Gold Horse 5 Coma. Photo: Mathilde Bresson. Production: The Gold Horse 6

*Coma: Coma is an extraordinary experience where the rare arrival of a comet coincides with a group outing, leading to a deep exploration of the perceived influence of the collective consciousness.

Talent: @ebony.francisco
Talent: @stormibree
Talent: @canicopythis
Talent: @hazelhager_
Director / AD: @jennifermassaux
Photographer: @mathildebresson
1st AC: @mangonavia
Digi Tech / Lighting: @mr.joebeckley
DOP: @barrett_media @joshbcarter
MUA: @cedricjolivet
Hair: @alina_friesen
Wardobe: @sara_paulsen
Set Designer: @eyako_o
Production Co: @the.goldhorse | www.thegoldhorse.com
Executive Producer: @dalit_gwenna
Producer: @chazpilarcik
Production Coord: @bryancarvajal.jpg
Production: @osvaldo._.100

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm