Bạn tin vào thế giới tâm linh đến mức nào?

Bạn có tin vào thế giới tâm linh vô hình hoặc siêu nhiên mà đỉnh điểm là thượng đế? Bài trắc nghiệm sau sẽ giúp bạn biết mình đang ở mức độ nào của niềm tin ấy

1. Khi nghĩ về chuyện niềm tin hay tâm linh, bạn liên tưởng ngay đến:
a. Một điều gì đó lớn hơn chính bạn (2 điểm).
b. Một lý lẽ để xác tín lại giá trị tôn giáo (3 điểm).
c. Mối liên hệ cá nhân với thượng đế (1 điểm).
d. Một khuôn khổ đạo đức và hy vọng (4 điểm).

2. Nhận định nào sau đây diễn giải sát nhất quan điểm của bạn về niềm tin?
a. Niềm tin quan trọng vì giúp ta đương đầu khó khăn và khổ lụy cuộc sống (2 điểm).
b. Có niềm tin, thế giới sẽ tốt hơn nhờ sự cổ vũ yêu thương và đạo đức (3 điểm).
c. Niềm tin không quan trọng (4 điểm).
d. Rất quan trọng. Nó thực thi ý trời và bảo vệ phần hồn chúng ta (1 điểm).

3. Bạn tin vũ trụ chúng ta đang sống…
a. Không thay đổi gì so với khởi nguyên, nhưng có thêm phần tinh thần (2 điểm).
b. Được tạo dựng một cách siêu nhiên (1 điểm).
c. Hoàn toàn tự nhiên, không cao hơn ở khía cạnh nào cả (4 điểm).
d. Được thần linh tác tạo, nhưng dùng những vật chất tự nhiên (3 điểm).

4. Bạn nghĩ gì về cúng bái, cầu nguyện?
a. Được trời nghe thấu. Một số người còn được thần thánh đáp lời, ban ơn (1 điểm).
b. “Trời cao” có nghe, nhưng người cầu đừng mong được hồi đáp (2 điểm).
c. Chẳng có giá trị gì (4 điểm).
d. Được hiểu như một hình thức chiêm niệm và giữ đạo tốt nhất (3 điểm).

5. Bạn nghĩ gì về kiếp sau hay cuộc sống mai hậu?
a. Có đời sau cho người tốt nhưng không có địa ngục vì tội ác đã bị tuyệt diệt (3 điểm).
b. Có đầu thai và kiếp sau (2 điểm)..
c. Chẳng có gì cả (4 điểm).
d. Có đời sau, lúc đó chúng ta bị phán xét để có thưởng, có phạt (1 điểm).

6. Bạn tin ma quỷ
a. Hiện hữu và hoành hành trên thế giới làm hư con người, cả nam lẫn nữ (1 điểm).
b. Chỉ hiện hữu trong hình thức cám dỗ chứ không có dáng hình đặc biệt nào (2 điểm).
c. Không hiện hữu (4 điểm).
d. Chỉ hiện hữu trong vương quốc siêu nhiên, không có trong cõi đời này (3 điểm).

7. Nếu phân loại niềm tin và tôn giáo, bạn sẽ nghi mình thuộc loại:
a. Chung chung, nửa tin nửa hoài nghi (2 điểm).
b. Vô thần, chẳng tin chuyện tâm linh (4 điểm).
c. Có đức tin khó lay chuyển (1 điểm).
d. Niềm tin khá mạnh mẽ nhưng đôi khi bối rối vì những câu hỏi bí (3 điểm).

8. Đối với những ai có niềm tin khác bạn, bạn sẽ nghĩ:
a. Thật lạ là sao lại có người tin những thứ vô lý đến vậy (4 điểm).
b. Vì có nhiều người được giáo dục, có niềm tin qua môi trường sống nên chúng ta không nên phán xét võ đoán (3 điểm).
c. Mọi niềm tin đều giá trị ngang nhau (2 điểm).
d. Có thể là họ thành thật, nhưng thực ra họ đã lầm đường lạc lối (1 điểm).

9. Đọc tin tức thiên tai, dịch bệnh và tội ác trên báo mỗi ngày. Bạn nghĩ sao?
a. Niềm tin bị thử thách vì khó hiểu. Sao trời vừa sinh ra loài người vừa phạt họ (2 điểm).
b. Cảm thấy buồn nhưng xem như đó là một phần trong kế hoạch trời an bài (3 điểm).
c. Những thảm họa ấy khiến tôi hoang mang về bản chất của Sức mạnh tối cao (1 điểm).
d. Tất cả đều chứng tỏ không có ông trời (4 điểm).

10 Xét về khoa học, tôn giáo, bạn nghĩ:
a. Khoa học rồi sẽ bác bỏ tôn giáo (4 điểm).
b. Chúng ta nên hoài nghi các nhà khoa học vì đa số họ đều vô thần (3 điểm).
c. Phát kiến khoa học đôi khi gây bối rối nhưng không làm niềm tin của tôi giảm sút, vì khoa học giúp tôi tin vào sự sáng tạo của thượng đế (1 điểm).
d. Khoa học và niềm tin đối với tôi như hai hướng của cùng một cuộc tìm kiếm chân lý cuối cùng (2 điểm).

KẾT QUẢ

– Từ 10 đến 16 điểm: Bạn là mẫu người dễ mê tín, mộ đạo, thậm chí cuồng tín.
– Từ 17 đến 24 điểm: Bạn là mẫu người tâm linh cơ hội, nghĩa là bạn tin vì có nhiều người khác cũng tin.
– Từ 25 đến 32 điểm: Bạn là mẫu người tin có chọn lọc dưới sự điều chỉnh của lý trí.
– Từ 33 đến 40 điểm: Bạn là mẫu người sùng bái lý luận, khoa học, bác bỏ những gì mơ hồ siêu nhiên, thậm chí vô thần.

Xem thêm