Bạn muốn tỏa sáng theo cách nào?

Hãy chọn câu châm ngôn bạn thích nhất trong bài để làm kim chỉ nam cho hành trình phía trước. Bạn sẽ tỏa sáng theo cách của mình chứ?

Sự khác biệt giữa những gì chúng ta đang làm với những gì chúng ta có thể làm là rất lớn.
~ Mahatma Gandhi ~

Người ta thích cương thì ta lấy nhu mà thắng; người ta dùng thuật, ta lấy lòng thành mà cảm; gặp người hách, ta lấy lý mà khuất phục. Việc đời mà đối phó như thế thì không có việc gì là khó.
~ Khoáng Thúc ~

Thành thật không phải ở chỗ nói tất cả những gì mình nghĩ, mà là nghĩ đến tất cả những gì mình nói.
~ H. De Livry ~

Thành tựu lớn nhất ở đời là dần dần cải tạo để cuối cùng bạn biết cách sống.
~ Winfred Rhodes ~

Nếu muốn thông minh bạn hãy học cách hỏi hợp lý, cách nghe chăm chú, cách trả lời thông minh và ngừng nói khi không còn gì để nói.
~ G. Lafata ~

Năm bậc đưa đến sự khôn ngoan đó là: lặng thinh, lắng nghe, ghi nhớ, hành động và học tập.
~ Tục ngữ Ả Rập ~

Candles-quote

Tổng hợp

Xem thêm