Animal Print – Họa tiết da thú

Thời trang phải dành lời cảm ơn cho các loài vật như ngựa vằn, báo, hổ, chồn, bò sát. Nhờ vẻ đẹp của chúng, phong cách này luôn thống trị trên catwalk

Previous Next

Xem thêm