Màu của năm 2014

Leatrice Eiseman, Giám đốc Ðiều hành của Tập đoàn Pantone, đã thông báo màu tím sáng của hoa lan là màu của năm 2014

Previous Next

 

 

Xem thêm