Xem show diễn Thu Đông 2014 haute couture của Giambattista Valli

Mời bạn xem lại toàn bộ show diễn bộ sưu tập haute couture của Giambattista Valli tại Tuần lễ thời trang Paris mùa Thu Đông 2014 - 2015

 

Xem review bộ sưu tập Thu Đông 2014 Couture của Giambattista Valli tại đây.

Đừng bỏ qua:

Bình luận