20 bộ cánh từ Fashion Week Thu Đông 2017 có thể chẳng ai dám mặc ra đường!

Dù có yêu thời trang đến đâu, coi xong những bộ cánh kỳ quặc từ Fashion Week Thu Đông 2017 này, chắc chắn bạn sẽ phải hết hồn vì độ vô lý của nó

Đừng bỏ qua