DẠ TIỆC THỜI TRANG LỘNG LẪY DO TRANG SỨC CARTIER TỔ CHỨC

Toàn cảnh buổi tiệc Clash de Cartier do thương hiệu trang sức Cartier tổ chức tại Paris trong ba ngày từ 10 đến 12 tháng 4 vừa qua.

Đừng bỏ qua