KENZO HÈ 2020: LỜI TỪ BIỆT GHI DẤU MỘT THẬP KỶ CỦA CAROL LIM VÀ HUMBERTO LEON

Với nguồn cảm hứng từ đại dương, những nữ thợ lặn Nhật Bản, và những kho báu bị lãng quên trong lịch sử suốt 5000 năm qua, BST Hè 2020 của Kenzo là lời từ biệt của Carol Lim và Humberto Leon.

Đừng bỏ qua