Đọc gì trên Harper’s Bazaar Việt Nam tháng 12-2014?

Một mùa Giáng Sinh nữa đang rộn ràng trong ấn phẩm Harper's Bazaar tháng 12. Mùa an lành, hạnh phúc, mùa để phụ nữ Bazaar tỏa sáng...

Hãy xem Bazaar tháng 12 đã chuẩn bị cho bạn bao nhiêu cách để tỏa sáng như Anne Hathaway nhé!

BZ000_Content_12_14 BZ000_Content_12_142

 

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm