Đọc gì trên Harper’s Bazaar số tháng 10-2015?

Có gì đang chờ đợi bạn trong ấn phẩm Harper's Bazaar Việt Nam số tháng 10-2015, chủ đề Women We Love - Những người phụ nữ đủ bản lĩnh cưa đổ mọi thành trì?

 

Tháng 10 có một ngày rất quan trọng: 20-10, ngày Phụ Nữ Việt Nam. Bởi thế, ấn phẩm Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 20-2015 mang chủ đề Women We Love, dành để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp và bản lĩnh. Bạn sẽ tìm thấy trong quyển tạp chí tháng 10 chân dung 4 người phụ nữ tiêu biểu cho từng lứa tuổi 20, 30, 40 và 50. Một Trang Khiếu với tình yêu mới mẻ dành cho ngành thời trang; một Uyên Linh và con đường âm nhạc không lẫn với bất cứ ai; một doanh nhân Lê Hạnh với muôn sắc tình yêu khó nắm bắt; và MC Kỳ Duyên với ưu tiên một: hãy yêu bản thân…

Và còn gì nữa, mời bạn khám phá trước nội dung trong trang mục lục dưới đây:

 BZ_Content_10_15-1

BZ_Content_10_15-output

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm