Kate Moss 12 lần xuất hiện trên bìa Harper’s Bazaar Mỹ

Kate Moss sẽ đánh dấu lần xuất hiện thứ 12 trên bìa tạp chí Harper's Bazaar Mỹ vào tháng 5 tới đây. Cùng ngắm lại chân dung siêu mẫu từ lần lên bìa đầu tiên cách nay 22 năm

Previous Next

Đừng bỏ qua