Dresscamp mang búp bê Victorian đến VIFW 16

Xem show diễn của Dresscamp như thể được xem một cuốn phim lịch sử dẫn dắt giới mộ điệu về với thế kỷ 15-17 của Châu Âu.

Previous Next

Đừng bỏ qua:

Bình luận